A+ A A-

Jeszcze jeden mazur dzisiaj. Historia polskiego tańca narodowego.

W jupce, żupanie i z karabelą przy boku czy w konfederatce i ułańskim mundurze? Jak się ubierano i jakie tańce tańczono w szlacheckich dworkach i na arystokratycznych salonach?

W czasie zajęć uczniowie przenieśli się na bal polskiej arystokracji i zatańczyli kroki poloneza i mazura. Najpierw poznali historię polskich tańców narodowych i dowiedzieli się, jaką rolę pełniły taniec i muzyka w życiu społecznym polskiej szlachty, ludności chłopskiej oraz polskiej arystokracji. Poznali kanon polskich tańców narodowych i obejrzeli krótkie pokazy filmowe każdego z nich. Następnie sami mieli okazję zobaczyć i przymierzyć żupan, kontusz, jupkę, kołpak, czyli elementy stroju szlacheckiego oraz mundur ułański. Wspólnie zaśpiewali także mazurowe piosenki w formie karaoke.

Zajęcia pokazały uczniom, jak w tańcu i muzyce kultura szlachecka i ludowa wzajemnie się przenikały oraz jak w polskich pieśniach i tańcach narodowych przez wieki kultywowano esencję polskiej kultury. A wszystko w formie wspólnej zabawy tanecznej i muzycznej! Zajęcia poprowadziła Dominika Misiak

ostatni mazur

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__