A+ A A-

Ludwik IX - średniowieczny władca idealny.

Zajęcia miały na celu ukazanie na podstawie czynów Ludwika IX tego, jak od strony ideowej wyglądała monarchia średniowieczna. Uczestnicy wymienili na początku zajęć różne znaki władzy, ceremoniały i rytuały towarzyszące jej oraz zadania średniowiecznego króla. Prowadzący przybliżył różne zjawiska związane z sakralizacją władzy królewskiej we Francji kapetyńskiej, oraz opowiedział o legendach związanych ze świętą ampułą czy końcem świata, w którym monarchia francuska miała odegrać ważną rolę. Opowiedział również o dwóch najistotniejszych ceremoniałach władzy: koronacji i pogrzebie królewskim i o tym, jak wyglądały one we Francji. Przybliżone w dalszej części wykładu szczegóły z życia świętego Ludwika miały pokazać, jak w przekonania o szczególnym uświęceniu monarchii francuskiej, wpisywał się ten władca. W ten sposób omówione zostały krucjaty króla, próby reform wewnętrznych kraju, polityka zagraniczna oraz szerzony przez niego kult relikwii. Wszystkie te zjawiska pozwalały ukazać Ludwika jako nie tylko pokojowego (rex pacificus), ale i bardzo chrześcijańskiego (rex christianissimus). W ostatniej części wykładu zwrócono uwagę uczestników na pewne trendy w historiografii, każące w czasach trudnych zwracać baczniejszą uwagę na krwawe karty z dziejów danej wspólnoty a w spokojnych na te, kiedy raczej niewiele były wojen i niepokojów.
Wykład poprowadził pan Marcin Bogusz

ludwik

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__