A+ A A-

Źli Krzyżacy czy dobrzy rycerze Najświętszej Maryi Panny?

Podróżnicy czyli grupa szóstoklasistów - Studentów DUCHa  poznała kulisy historii Zakonu Najświętszej Maryi Panny. W annały historii wprowadzał ich nie kto inny, jak Brat Rycerz Zakonu Krzyżackiego, Prokurator Zakonny Martin von Quark (Marcin Twarowski). Słuchacze analizowali przyczyny i skutki pobytu Krzyżaków na terenie dzisiejszej Rzeczpospolitej oraz ich wpływ na kształtowanie się historii regionu.  W czasie spotkania była okazja, aby wziąć do ręki różne rodzaje mieczy, tarczę, zobaczyć akcesoria ułatwiające życie codzienne ludzi w średniowieczu, a także posłuchać historycznego instrumentu, jakim jest Symphonia. To wszystko podane zostało przystępnym i bardzo obrazowym językiem. Rzecz jasna o to, czy Zakon rzeczywiście był złem, które dotknęło Polskę należy spytać uczestników wykładu. Swoboda myśli i możliwość wyciągania własnych wniosków jest bowiem nadrzędną cechą prowadzonych przez przedstawiciela Zakonu lekcji.

3 krzyżak

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__