A+ A A-

PROGRAM

Głównym celem Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii jest kształtowanie w słuchaczach postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia współczesności, poprzez upowszechnianie znajomości dziedzictwa historycznego i kulturalnego Polski i świata. Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii są interdyscyplinarne, łącząc tematykę z zakresu historii, historii sztuki, geografii, filozofii. Uzupełniają i rozszerzają program nauczania historii w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej.
Celem programu jest:

 • kształtowanie od najmłodszych lat postawy świadomego uczestnictwa w procesach społecznych-  rozbudzanie ciekawości wobec otaczającego świata
 • rozbudzanie ciekawości wobec otaczającego świata
 • badanie związków przyczynowo-skutkowych między różnymi wydarzeniami
 • wskazywanie zależności między wydarzeniami z przeszłości a obecnym stanem rzeczy
 • wprowadzanie w atmosferę poważnej, akademickiej nauki
 • pokazywanie, że zdobywanie wiedzy to bardzo ważna dziedzina życia – wymagająca wysiłku, ale jednocześnie dająca dużą satysfakcję i ogromne korzyści

Absolwenci DUCHa lepiej rozumieją teraźniejszość, kojarzą fakty, wyciągają wnioski, analizują, potrafią myśleć krytycznie. Są tolerancyjni i otwarci. Znajomość historii potrafią wykorzystać w wielu dziedzinach życia.

Edukacja w ramach projektu DUCH odbywa się następujących grupach wiekowych:

 • Grupa Obserwatorów 1 – uczniowie klas I szkoły podstawowej (mające ukończone 6 lat)
 • Grupa Obserwatorów 2 – uczniowie klas II szkoły podstawowej
 • Grupa Poszukiwaczy – uczniowie klas III szkoły podstawowej
 • Grupa Badaczy 1 – uczniowie klas IV szkoły podstawowej
 • Grupa Badaczy 2 – uczniowie klas  V szkoły podstawowej
 • Grupa Podróżników – uczniowie klas VI szkoły podstawowej
 • Grupa Twórców – uczniowie klas VII szkoły podstawowej oraz  klas II i III gimnazjum (docelowo - z klas VII i VIII szkoły podstawowej)


W każdej grupie wiekowej omawiane są inne zagadnienia, dostosowane do poziomu słuchaczy zarówno pod względem złożoności, jak i sposobu przedstawienia.

Uczniowie klas I i II zaczynają swoją przygodę z DUCHem od pytania: Co się działo? Jak to było?, czyli z poziomu Obserwatora – oglądającego obrazy z przeszłości oraz Poszukiwacza – aktywnie odnajdującego historyczne pamiątki i źródła historyczne wokół siebie.

Następnie przechodzą do pytania: Dlaczego tak się stało?, czyli do poziomu Badacza dociekającego przyczyn zmian zachodzących w poszczególnych dziedzinach życia oraz Podróżnika, wyruszającego szukać odpowiedzi.

Ostatnim etapem jest pytanie: Co z tego wynikło?. To poziom Twórcy, potrafiącego tworzyć teorie i scenariusze wydarzeń, dopatrywać się przyczyn współczesnych wydarzeń w Polsce i na świecie w wydarzeniach historycznych.
W każdej grupie w roku szkolnym odbędzie się 20 zajęć, są to wykłady, warsztaty, spotkania wykładowo – warsztatowe, w czasie których słuchacze przeprowadzają gry i symulacje historyczne. Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Warszawski, w salach wykładowych współpracujących z Fundacją instytucji, np. Centrum Edukacji Historycznej oraz w wielu interesujących miejscach Warszawy.
Przed rozpoczęciem każdego semestru uczestnicy otrzymują szczegółowy harmonogram spotkań, w którym wyszczególnione są: godzina, miejsce oraz temat spotkania.

Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii prowadzi również zajęcia dla szkół.

Więcej informacji: