A+ A A-

KLASY VII SP ORAZ II - III GIM

Na zajęciach kierownych do uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej oraz do gimnazjalistów słuchacze dostają do ręki narzędzie potrzebne do stworzenia pełnego obrazu zjawiska – skupiamy się na skutkach. Co z tego wynikło? Jakie były skutki? Jakie to miało znaczenie? – wspólnie z młodzieżą wykładowcy szukają odpowiedzi na te właśnie pytania.

GRUPA ODKRYWCÓW oraz GRUPA TWÓRCÓW – staramy się unaocznić młodym ludziom, że w zależności od punktu widzenia każde zdarzenie można ocenić inaczej i że każdą opinię na temat tego wydarzenia warto krytycznie rozważyć, by wyrobić sobie własną ocenę. Uczymy młodzież samodzielnego myślenia, krytycznego podejścia do źródeł, pokazujemy, że można nie zgadzać się z opinią innych.

Zachęcamy młodzież do tworzenia własnych teorii, analiz i opinii, do zastanowienia się, jakie mogły być inne skutki wydarzeń, jak wyglądałby świat, gdyby historia potoczyła się według odmiennego scenariusza. Zachęcamy do dyskusji, jednocześnie ucząc jej podstawowych reguł. Pokazujemy, że powinna się ona toczyć wokół argumentów ad rem, natomiast argumenty ad personam świadczą jedynie o braku przygotowania rozmówców. Chcemy, aby młodzież umiała przedstawiać swoje zdanie i bronić go w sposób kulturalny, rzeczowy i respektujący poglądy innych.