A+ A A-

KLASY IV-VI SP

Program kierowany do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych skupiony jest na badaniu zjawisk zachodzących w otaczającym świecie oraz na poznawaniu przyczyn różnych wydarzeń historycznych. Na tym etapie edukacji odpowiadamy dzieciom na pytanie: dlaczego tak się działo?

GRUPA BADACZY badaczami na Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii są dzieci z klas IV (Badacze 1) i V (Badacze 2). Zachęcamy je do szukania odpowiedzi, dlaczego dane wydarzenia i procesy miały miejsce. Słuchacze pytają, ale i sami zadają pytania, szukają rozwiązań. Dzieci odkrywają nowe dla siebie zagadnienia i fakty, zaczynają coraz więcej rozumieć i wiedzieć, dlaczego tak było. Uczą się również, że warto mieć własne zdanie i zabierać głos w dyskusji, a także, że nie mieć racji, to nie powód do wstydu.

GRUPA PODRÓŻNIKÓW – to uczniowie klas VI szkół podstawowych. Podróżnicy wraz z DUCHem wyruszają w świat, przede wszystkim po to, aby poznać jego różnorodność. Kładziemy nacisk na zainteresowanie odmiennymi zwyczajami panującymi w różnych krajach, a jednocześnie uczymy tolerancji. Chcemy, aby uczniowie nie ulegali pokusie postrzegania innych przez pryzmat stereotypów, ale w różnorodności dostrzegali bogactwo świata.

Słuchacze poznają dawne czasy, ważne wydarzenia, zadają pytania, dotykają przygotowanych specjalnie rekwizytów. Wykłady prowadzone są w sposób nowatorski i atrakcyjny dla młodego słuchacza. Wykładowcami są ludzie młodzi, dla których historia jest pasją, którą pragną dzielić się ze słuchaczami Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii.