A+ A A-

ZAPISY 2018/19

Zapisy na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii na rok akademicki 2018/19 rozpoczęły się 15 maja 2018. Odbywają się  elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:


W roku akademickim 2018/2019 uruchomione zostały następujące grupy:

  • OBSERWATORZY 1 (klasy 1 szkoły podstawowej)
  • OBSERWATORZY 2 (klasy 2 szkoły podstawowej)
  • POSZUKIWACZE (klasy 3 szkoły podstawowej)
  • BADACZE (klasy 4 i 5 szkoły podstawowej)
  • PODRÓŻNICY (klasy 6 szkoły podstawowej)
  • ODKRYWCY (klasy 7 szkoły podstawowej)
  • TWÓRCY (klasy 8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum

W ROKU SZKOLNYM 2018/19 PO RAZ PIERWSZY URUCHOMIONY ZOSTANIE TAKŻE CYKL SPOTKAŃ DOTYCZĄCYCH HISTORII XX WIEKU. CYKL KIEROWANY JEST DO DZIECI OD 6 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. SZCZEGÓŁY: XX WIEK

W każdej grupie odbędzie się 20 spotkań trwających 60 minut (wyjątkowo 90). Zajęcia odbywać się będą w wybrane soboty, w godzinach przedpołudniowych lub wczesnopopołudniowych.

Staramy się zachować dwutygodniowe odstępy między zajęciami. Ze względu na ferie oraz święta ich częstotliwość w danym miesiącu może być mniejsza lub większa.

Harmonogram zajęć na I semestr udostępniony zostanie na początku września 2018.

Inauguracja nowego roku akademickiego ma miejsce zawsze w drugiej połowie września.

 Lokalizacja zajęć:

 

Warszawa

sale wykładowe Uniwersytetu Warszawskiego, a także sale muzealne Zamku Królewskiego, Muzeum Narodowego oraz innych warszawskich muzeów, sale Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego (budynek PASTy).

 
Fundacja
Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii nie prowadzi działalności gospodarczej. Opłaty wpłacane na konto Fundacji przeznaczane są na organizację zajęć i realizację pozostałych celów statutowych.

Przed zapisaniem dziecka na zajęcia, prosimy o zapoznanie się z:

 

Opłata za udział w zajęciach w roku akademickim 2018/19 obejmuje cały rok zajęć i wynosi:

630 zł

Opłata obejmuje cały rok nauki w Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii

630 zł

Opłata obejmuje rok uczestnictwa w Cyklu XX WIEK

1140 zł

Opłata obejmuje rok nauki w Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii oraz uczestnictwo w Cyklu XX WIEK

 

Istnieje możliwość wniesienia opłaty w dwóch równych ratach:

I rata - 315 zł (uprawwnieni do zniżek 284 zł*)

I rata - 570 zł (uprawnieni do zniżek 513 zł*) - udział w dwóch grupach (DUCH i XX WIEK)

w ciągu 7 dni od dnia zapisania dziecka na zajęcia

II rata - 315 zł (uprawwnieni do zniżek 284 zł*)

II rata - 570 zł (uprawnieni do zniżek 513 zł*) - udział w dwóch grupach (DUCH i XX WIEK)

do dnia 01.10.2018

 

*Zniżki:

Dla rodzeństwa:

Dwoje dzieci

10% zniżki na każde dziecko

Trzecia i kolejna osoba z rodzeństwa uczestniczy w zajęciach bezpłatnie

Dla studentów kontynuujących zajęcia w kolejnym roku akademickim - 10% zniżki

Dla posiadaczy Karty Warszawiaka oraz Karty Młodego Warszawiaka - 10% zniżki

 

Uwaga! Poszczególne zniżki nie sumują się!