A+ A A-

ZAPISY 2017/18

Zapisy na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii na rok akademicki 2017/18 rozpoczynają się 15 maja 2017 r.
W roku akademickim 2017/2018 tak, jak w latach ubiegłych uruchomione zostaną następujące grupy:

  • OBSERWATORZY 1 (klasy 1 szkoły podstawowej)
  • OBSERWATORZY 2 (klasy 2 szkoły podstawowej)
  • POSZUKIWACZE (klasy 3 szkoły podstawowej)
  • BADACZE 1 (klasy 4 szkoły podstawowej)
  • BADACZE 2 (klasy 5 szkoły podstawowej)
  • PODRÓŻNICY (klasy 6 szkoły podstawowej)
  • TWÓRCY (klasy 7 szkoły podstawowej oraz klasy 2 i 3 gimnazjum)

 

W każdej grupie odbędzie się 20 spotkań trwających 60 (wyjątkowo 90 minut). Zajęcia odbywać się będą w soboty, co dwa tygodnie, w godzinach przedpołudniowych lub wczesnopopołudniowych.

Ze względu na ferie oraz święta częstotliwość zajęć w danym miesiącu może być mniejsza lub większa niż co dwa tygodnie. Staramy się jednak zachować dwutygodniowe odstępy między zajęciami.

Harmonogram zajęć na I semestr (pierwsze10 spotkań) roku akademickiego 2017/18 dostępny będzie od 8.09.2017 r.

Inauguracja nowego roku akademickiego ma miejsce zawsze w połowie września.

 Lokalizacja zajęć:

 

Warszawa

sale wykładowe Uniwersytetu Warszawskiego, a także sale muzealne Zamku Królewskiego, Muzeum Narodowego oraz innych warszawskich muzeów, sale Domu Spotkań z Historią oraz Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego

 
Fundacja
Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii nie prowadzi działalności gospodarczej. Opłaty wpłacane na konto Fundacji przeznaczane są na organizację zajęć i realizację pozostałych celów statutowych.

Przed zapisaniem dziecka na zajęcia, prosimy o zapoznanie się z:

 

Zapisy odbywają się tylko drogą elektroniczną. Aby zapisać dziecko prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (aktywny od 15 maja 2017 r.)

Opłata za udział w zajęciach w roku akademickim 2017/18 obejmuje cały rok zajęć i wynosi:

630 zł

Opłata obejmuje cały rok nauki

 

Istnieje możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach:

I rata - 330 zł

w ciągu 7 dni od dnia zapisania dziecka na zajęcia

II rata - 300 zł

do dnia 01.11.2017

 

Zniżki:

Dla rodzeństwa:

Dwoje dzieci

10% zniżki na każde dziecko

Trzecia i kolejna osoba z rodzeństwa uczestniczy w zajęciach bezpłatnie

Dla studentów kontynuujących zajęcia w kolejnym roku akademickim - 10% zniżki

Dla posiadaczy Karty Warszawiaka oraz Karty Młodego Warszawiaka - 10% zniżki

 

Uwaga! Poszczególne zniżki nie sumują się!