A+ A A-

Prusowie – średniowieczni sąsiedzi Polski

Dwoje Prusów – Nameda i Dorge- opowiedzieli o życiu codziennym w pruskiej osadzie między X a XII wiekiem. Podczas zajęć studenci DUCHa dowiedzieli się, jak było zorganizowane gospodarstwo, jak ówcześni ludzie zapewniali sobie środki do życia: mieszkanie, jedzenie, ubranie, zdrowie, transport itp. W części praktyczniej zajęć każdy z uczestników wykonał własnoręcznie przęślik tkacki z gliny. Zajęcia zakończył multimedialny quiz.

obserw5

obserw6

obserw7

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10