A+ A A-

Polska starożytna? Kraj naszych praprzodków

Na zajęciach dowiedzieliśmy się, co działo się na terenach obecnej Polski tysiące lat temu. Poznaliśmy definicję kultury archeologicznej i jej związki z pochodzeniem ludów. Co było podstawowym materiałem na narzędzia zanim zastosowano metale? Różne rodzaje kamieni, w tym krzemień nadający się do wykonywania precyzyjnych ostrzy. Tego dowiedzieliśmy się na wstępie. Następnie poznaliśmy historię pojawienia się na naszych ziemi pierwszych narzędzi metalowych, miedzianych i brązowych. Poznaliśmy ich zastosowanie oraz cenę dla ówczesnej ludności. Dowiedzieliśmy się, jak mieszkała i żyła ludność w czasach przed rozpowszechnieniem się żelaza. Później poznaliśmy już ludy znane nam z nazwy, zamieszkujące ziemie dzisiejszej Polski. Pierwszych omawialiśmy Celtów, lud który zdominował większość zachodniej Europy.
Dowiedzieliśmy się, że to oni pierwsi na naszych ziemiach bili monety, wprowadzili doskonalszą sztukę obróbki metali, a przede wszystkim szerokiego zastosowania żelaza. Mieliśmy możliwość obejrzenia rekonstrukcji wyposażenia wojowników celtycki oraz przedmiotów codziennego użytku używanych przez nich. Kolejnym omawianym ludem byli Germanie. Dowiedzieliśmy się, że ludy tak określane dotarły na teren dzisiejszej Polski ze Skandynawii. Ich tryb życia, jego surowość znacznie odbiegała od innych ludów ówczesnej Europy. Jednak niektóre rzeczy były wspólne, np. chęć rozrywki w wolnym czasie. Poznaliśmy gry np. w kości, którymi się zajmowali w przerwie między innymi zajęciami. Poznaliśmy Germanów także jako groźnych wojowników. Mogliśmy obejrzeć rekonstrukcję ich wyposażenia, włócznię, miecz i tarczę – podstawowe wyposażenie każdego z nich. Dowiedzieliśmy się, że to oni, wyparci ze swych domostw przez okrutnych Hunów, podbili olbrzymie połacie niegdyś potężnego Imperium Rzymskiego, a Germanie z ziem polskich założyli potężne państwo aż w dalekiej Afryce. Na koniec dowiedzieliśmy się, że to po Germanach na ziemie polskie napłynęły plemiona słowiańskie, które w przyszłości utworzyły swoje państwo, w którym żyjemy obecnie.
Obserwatorzy1

Poszukiwacze 3

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__