A+ A A-

O Popielu co go myszy zjadły.

27.09.2014 i 4.10.2014

Katarzyna Radziwiłko

Wykład o Popielu poświęcony był polskim legendom, które zakorzenione są w naszej rodzimej tradycji. Przekazywane z pokolenia na pokolenie przetrwały do dnia dzisiejszego. W szczególności skupiliśmy się na legendzie o Popielu, która jest bardzo silnie związana z powstaniem państwa polskiego i pierwszą polską dynastią Piastów.

Celem wykładu było przede wszystkim zaciekawienie młodych uczestników historią poprzez legendy, i jednoczesne wskazanie różnic występujących pomiędzy legendą, a narracją historyczną. Wykład o Popielu w przystępny sposób przybliżył Słuchaczom wiedzę na temat ziem polskich w czasach przed państwowych. Dzięki pracy z mapą młodzi „historycy” poznali miejsca historyczne występujące w polskich legendach oraz terminologię związaną z dawnymi zwyczajami Słowian np. postrzyżynami.

Wykładowi towarzyszyła zabawa w wyszukiwanie poznanych słów w historycznej wykreślance oraz quiz wiedzy o legendach nie tylko polskich.

Popiel zdjęcie

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10